Catalog máy toàn đạc laser Nivo C

Catalog máy toàn đạc Nivo C (TV):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ESUZzM1lVNWlGdDA

 

Catalog máy toàn đạc Nivo C (TA):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EYkZOWkRzRW5QMG8

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.