catalog may kinh vĩ NE 100

Catalog máy kinh vĩ NE 100 (TV):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EdGJTYWhJR0lKM2s

 

Catalog máy kinh vĩ NE 100 (TA):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ET1NZRFlod19vcmc

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.