Daisy on the Ohoopee

Các loại khe co giãn răng lược

Sản xuất bởi Hãng OVM  (Trung Quốc)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Khe co giãn răng lược được cấu tạo từ các bản thép hình răng lược, hệ thống ngăn nước và các bu lông xiết chặt, Loại khe co giãn này có nhiều đặc tính tốt,

 ví dụ  như: xe chạy qua êm thuận, sức kháng ẩm tốt, dễ lắp đặt và thay thế, các đặc tính và ưu điểm:

  • Tuổi thọ cao:
  • Lắp đặt dễ dàng:
  • Tiếng ồn thấp;
  • Xe chạy qua êm thuận;
  • Chức năng chống nước tốt;
  • Áp dụng với các chuyển vị đến 320mm

Chỉ tiêu kĩ thuật

LOẠI OVM-SWF

đặc tính ký thuật và kích thước của hệ thống khe co giãn răng lược

 

Loại Tổng chuyển vị(mm) Kích thước B (mm) Kích thước H(mm) B1(mm) B2(mm) Kích thước JO Kích thước J(mm)
Min Max
SWF80 80 480 >=200 460 290 60 15 95
SWF100 100 510 >=200 470 300 70 15 115
SWF120 120 540 >=200 480 310 80 15 135
SWF140 140 570 >=200 490 320 90 15 155
SWF160 160 600 >=200 500 330 100 15 175
SWF180 180 630 >=200 510 340 110 15 195
SWF200 200 660 >=200 520 350 120 15 215
SWF220 220 690 >=200 530 360 130 15 235
SWF240 240 720 >=250 550 380 150 15 275
SWF260 260 750 >=250 550 380 150 15 275
SWF280 280 780 >=250 560 390 160 15 295
SWF300 300 810 >=250 570 400 170 15 315

 

LOẠI OVM-ZSF

loại Tổng chuyển vi (mm) Kích thước B (mm) Kích thước H (mm) B1(mm) B2(mm) Kích thước JO kích thước J (mm) 
Min Max
ZSF80 80 480 >=200 520 300 60 15 95
ZSF120 120 540 >=200 540 320 80 15 135
ZSF160 160 600 >=200 560 340 100 15 175
ZSF200 200 660 >=200 580 360 120 15 215
ZSF240 240 820 >=250 670 450 160 15 255
ZSF280 280 880 >=250 670 450 160 15 295
ZSF320 320 960 >=250 700 480 180 15 335
ZSF360 360 1020 >=250 720 500 200 15 375

 

LOẠI OVM-SF


Loại Tổng chuyển vị (mm) Kích thước B (mm) Kích thước H(mm) B1(mm) B2(mm) B3(mm) B4(mm) B5(mm) Kích thước JO Kích thước J(mm)
Min Max
SF80 80 660 >=200 500 670 250 400 230 60 15 95
SF120 120 760 >=200 500 750 250 480 230 80 15 135
SF160 160 860 >=200 500 830 250 560 230 100 15 175
SF200 200 1000 >=200 570 910 300 670 270 120 15 215
SF240 240 1180 >=250 570 1070 300 750 270 1140 15 255
SF280 280 1280 >=250 570 1150 300 830 270 160 15 295
SF320 320 1420 >=250 610 1230 300 830 310 180 15 335
SF360 360 1520 >=250 610 1310 300 830 310 200 15 375
SF400 400 1620 >=250 610 1390 300 830 310 220 15 415

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan